ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Teachers4Europe

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Teachers4Europe

Κατά τη σχολική χρονιά 2015-16 στη ΣΤ2 υλοποιήθηκε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Teachers4Europeμε τίτλο «Υπερασπίσου το Παιδί…», στο πλαίσιο των μαθημάτων της Γεωγραφίας και της Κοινωνικής & Πολιτικής Αγωγής.

Με δεδομένη τη συγκυρία του προσφυγικού ζητήματος, η προσπάθεια ενίσχυσης αξιών της Ευρώπης, όπως της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης και της ισότητας αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα.

Στόχοι του προγράμματος:

  • η υλοποίηση των στόχων του αναλυτικού προγράμματος
  • η προσέγγιση θεμάτων που αφορούν την Ευρώπη και την Ε. Ε.
  • η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών σε σχέση με τα Δικαιώματα του Παιδιού Πρόσφυγα
  • η ανάπτυξη ενσυναίσθησης
  • η καλλιέργεια στάσης ενεργού και κριτικά σκεπτόμενου ατόμου.

Με την ενεργητική και βιωματική συμμετοχή των μαθητών/τριών πραγματοποιήθηκαν πολλές δράσεις που αφορούσαν την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τα Δικαιώματα των Παιδιών και των Παιδιών Προσφύγων.

Μέρος του παραγόμενου υλικού των δράσεων περιλαμβάνεται στο ebook.

Η Εκπαιδευτικός

Μιχάλογλου Θέκλα