Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+

Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε την ένταξη του σχολείου μας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+. Tο σχολείο μας πήρε την έγκριση για την πρόταση που κατέθεσε, ώστε να συμμετέχει στο ανωτέρω πρόγραμμα. Πρόκειται για  ευρωπαϊκή σύμπραξη δημοτικών σχολείων από την Ολλανδία (συντονίστρια χώρα), την Πολωνία, τη Βουλγαρία, τη Σκωτία, Ιταλία και την Ελλάδα. Ο τίτλος του κοινού project είναι Joy in Education και το σύνολο των δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν κατά την τριετή διάρκεια προγράμματος (2016-2019) έχουν ως σκοπό τη χαρά, τη δημιουργικότητα και την  καινοτομία στην εκπαίδευση.

Με τις συνεργαζόμενες χώρες θα πραγματοποιήσουμε κοινές δράσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα κοινοποιούμε με αναρτήσεις στο διαδίκτυο, αλλά και στις ‘γωνιές Erasmus’, που θα δημιουργηθούν στις τάξεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα συμπεριλαμβάνει δράσεις σε όλα τα μαθήματα και οι μαθητές/μαθήτριές μας θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μαθητές/μαθήτριες των άλλων ευρωπαϊκών σχολείων μέσω κοινών εργασιών που θα ανταλλάσσονται και θα δημοσιεύονται στην πλατφόρμα e-twinning. Η γλώσσα επικοινωνίας θα είναι κυρίως τα  Αγγλικά, χωρίς να αποκλείεται η επικοινωνία και στα Γερμανικά και Γαλλικά. Επιπλέον η τέχνη(εικαστικά, μουσική, θέατρο) θα αποτελεί έναν ακόμη τρόπο επαφής και συνεργασίας.

Όσον αφορά τις δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος, το σχολείο μας θα λάβει κοινοτική επιχορήγηση, η οποία θα εκταμιεύεται ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών.

Ελπίζουμε οι μαθητές/τριες, αλλά και οι εκπαιδευτικοί, να απολαύσουν τις δραστηριότητες και να αποκομίσουν χρήσιμες εμπειρίες αλλά και φίλους/φίλες από όλη την Ευρώπη. Ακόμη, ελπίζουμε να μοιραστούμε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (παιδιά, εκπαιδευτικοί, γονείς) τη Χαρά στην Εκπαίδευση…

Σας καλούμε λοιπόν όλους και όλες  να συμμετέχετε σε αυτή τη συνεργασία!!!