Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του σχολείου μας λειτουργεί ξανά ως Δανειστική, ύστερα από πλήρη ανακαίνιση του χώρου (2019-20) προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού (PC, εκτυπωτής, βιντεοπροβολέας) και ηλεκτρονικής καταγραφής του συνόλου των βιβλίων. Η αίθουσα της σχολικής βιβλιοθήκης βρίσκεται στον 2ο όροφο του σχολείου και οι μαθητές μπορούν να εισέρχονται στον χώρο της βιβλιοθήκης τις ώρες που είναι ανοιχτή για εκείνους, σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας της βιβλιοθήκης. Η συλλογή της βιβλιοθήκης ανέρχεται στους 1200 τίτλους βιβλίων καταχωρημένους σε ηλεκτρονική μορφή, από τους οποίους 150 είναι νέες παραλαβές. Στόχος μας είναι η ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου και η διεύρυνση του αναγνωστικού κοινού των μαθητών.