Ωράριο Λειτουργίας

το παρακάτω διδακτικό ωράριο θα τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες του σχολείου και των παιδιών για την εύρυθμη λειτουργία του λόγω covid)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ

Πρωινή προαιρετική ζώνη    7:00-8:00

Υποδοχή μαθητών 8:00-8:15

1η διδακτική περίοδος  8:15-9:40

Διάλειμμα 9:40-10:00

2η διδακτική περίοδος 10:00-11:30

Διάλειμμα 11:30-11:45

5η διδακτική ώρα 11:45-12:25

Διάλειμμα 12:25-12:35

6η διδακτική ώρα 12:35-13:15

Αποχώρηση μαθητών υποχρεωτικού προγράμματος 13:15-13:20

1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος 13:20-14:00

Σίτιση

Διάλειμμα 14:00-14:15

2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος  14:15-15:00

Μελέτη-Προετοιμασία

Διάλειμμα 15:00-15:15

3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος  15:15-16:00

Επιλογή διδακτικού αντικειμένου (ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά, Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων

Λήξη ολοήμερου προγράμματος