Εργαστήριο Φυσικής

Με τη βοήθεια του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και τη μεγάλη προσπάθεια και αγάπη για τις Φυσικές Επιστήμες του εκπαιδευτικού του σχολείου μας κ. Κορομπόκη, ο οποίος συνέλεξε από όλους τους χώρους του σχολείου μας όργανα Φυσικής, αξιοποιήθηκε ένας μικρός χώρος για να δημιουργηθεί το εργαστήριο Φυσικών Επιστημών , που πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει χώρο δημιουργικής και ενεργητικής μάθησης