Έπαινος συμμετοχής Στ΄τάξης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE CLIVUT.

Το 13ο Δημ. Σχ. Καλαμαριάς στην Βαρκελώνη για επιμόρφωση.

Play time and down time for teachers and students: the psychology of time to feel good and do good ΤονΜάρτιο 2024 (4-9/03) τρειςεκπαιδευτικοίτουσχολείουμας, ηκ. ΝατάσαΣιωπίδου, ηκ. ΓραμματικήΣαμαράκαιηκ. ΘάλειαΘεοχαρίδουπαρακολούθησαντοεπιμορφωτικόσεμινάριοPlay time and…

Job shadowing-Escola Santa Maria Braganza-Portugal

Το 13ο Δ.Σ. Καλαμαριάς πραγματοποίησε κινητικότητα στην Braganca της Πορτογαλίας στα πλαίσια του σχεδίου Erasmus+ 2021-EL01-KA121-SCH-000009748. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Γεωργία Βαβίτσα και Στέλλα Τζιαφέτα, παρακολούθησαν μαθήματα…

Συμμετοχή της Στ΄τάξης στο πρόγραμμα LIFE CLIVUT.

Το 13ο Δημ. Σχ. Καλαμαριάς είχε την χαρά και την τιμή να υποδεχτεί την Τρίτη  4/4/23 μια ομάδα 16 ατόμων αποτελούμενη από καθηγητές του Α.Π.Θ. του Università degli Studi di…

ERASMUS – Job-Shadowing- Inowroclaw της Πολωνίας

ERASMUS – Πρόγραμμα KA121 – Job-Shadowing (επιτόπια παρακολούθηση) στοInowroclaw της Πολωνίας Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ 2021-1-EL01-KA121-SCH- 000009748 που τρέχει το σχολείο μας με συντονίστρια την εκπαιδευτικό Στέλλα Τζιαφέτα, τον…

Το 13ο Δημ. Σχ. Καλαμαριάς/ERASMUS-Job shadowing in Holland

Το 13ο Δημ. Σχ. Καλαμαριάς στη Λιουμπλιάνα/ERASMUS-Stress Management

To 13ο Δημ. Σχ. Καλαμαριάς στην Φιλανδία/ERASMUS-Environmental Education in Finland: the Eco-Social Approach

To 13o Δημ. Σχ. Καλαμαριάς στη Φλωρεντία/ERASMUS-Drama Techniques

Το 13ο Δημ. Σχ. Καλαμαριάς στη Βαρκελώνη/ERASMUS-Active Art