Προσωπικό

Εκπαιδευτικό προσωπικό σχολικού έτους 2023-24

Διευθύντρια

Σταμούλη Αλεξάνδρα

Υποδιευθύντρια
Σιωπίδου Αναστασία

Εκπαιδευτικοί τμημάτων
Α1: Kελεμουρίδου Βασιλική
Α2: Καραγιάννη Ελένη
Β1: Μαλιόγλου Αικατερίνη
Β2: Κιούπκιολη Παναγιώτα
Γ1: Παπαγρηγορίου Δημήτριος
Γ2: Καρυά Φλώρα
Δ1: Φιλλιπιάδης Γρηγόρης
Δ2: Μαλαματίνη Αφροδίτη
Ε1: Βουρδόλη Μαρία
Ε2: Κορομπόκης Δημήτριος
ΣΤ1: Παπαδόπουλος  Κωνσταντίνος
ΣΤ2:  Χαρίτου Μαρία

Ολοήμερο
Σιωπίδου Αναστασία
Θεοχαρίδου Θάλεια

Κουφάλογλου Ελένη

Αγγλικών
Τζιαφέτα Στέλλα
Αβραμίδου Αθηνά

Γερμανικών
Βαβίτσα Γεωργία

Γαλλικών
Ιωαννίδου Κυριακή

Εικαστικών
Αριστειδάκη Αναστασία

Νεδέλτσου Λοϊδα

Θεατρικής Αγωγής

Μουσικής
Clausnitzer Angela

Πληροφορικής
Στεργίου Δημήτριος

 

Φυσικής Αγωγής
Μακρίδης Θεόφιλος
Σαμαρά Γραμματική

 

Παράλληλη Στήριξη
Εξάρχου Ελευθερία-Μαρούσα

Βογιατζή Σοφία

Κουρκουραΐδου Κωνσταντίνα

Ψυχολόγος

Χρυσοβέργη Παναγιώτα

Κοινωνική Λειτουργός

Μαχαιράκη Κωνσταντίνα