Εργασίες μαθητών στα εικαστικά Ε1,Ε2 2014-15

Τεχνική του πουαντιγισμού, θερμά-ψυχρά χρώματα (Ε1)

Μελετώντας τον Vassily Kandinsky, θερμά-ψυχρά χρώματα (Ε2)