Εργασίες μαθητών στα εικαστικά ΣΤ1, ΣΤ2 2015-2016

Τμήματα ΣΤ1, ΣΤ2

Ζωγραφίζω τρισδιάστατα γράμματα (ΣΤ1) , “Έναστρη νύχτα” (Vincent Van Gogh) (ΣΤ2)