Το μικρό χωράφι

Το 13o Δημοτικό Σχολείο Kαλαμαριάς έφερε το αγρόκτημα « Μικρό χωράφι» μέσα στην τάξη. Ήδη παραλάβαμε 2 κιτ. Η γεωργία είναι στο επίκεντρο της ζωής μας. Ωστόσο, εύκολα ξεχνάμε ότι τα περισσότερα από αυτά που καταναλώνουμε κάθε μέρα προέρχονται από ένα αγρόκτημα! Για να διευρύνει αυτή την επίγνωση, η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξοπλίζει τα σχολεία σε όλη την Ευρώπη με εξατομικευμένα κιτ κηπουρικής. Το Μικρό Χωράφι συμπεριλαμβάνει λίπασμα πολλαπλών χρήσεων, σπόρους και ένα φυλλάδιο οδηγιών. Το κιτ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος του μαθήματος για να δείξει στους μαθητές από πού προέρχονται τα τρόφιμα, καθώς και για την εισαγωγή σημαντικών θεμάτων, όπως επισιτιστική ασφάλεια και ασφάλεια τροφίμων, περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ορθή μεταχείριση των ζώων και υγεία.