Πρόγραμμα Erasmus+ ‘’Student Talent Bank’’

Στα πλαίσια επιμόρφωσης με θέμα “Entrepreneurship  education” (Επιχειρηματική εκπαίδευση) του προγράμματος Erasmus+  ‘’Student Talent Bank’’   πραγματοποιήθηκε συνάντηση-επιμόρφωση στις Βρυξέλλες από 4/3/2019 έως 6/3/2019, με τη συμμετοχή  30 εκπαιδευτικών από όλη την Ευρώπη (Βέλγιο, Ολλανδία, Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα, Ρουμανία). Στην ελληνική αποστολή συμμετείχαν 5 εκπαιδευτικοί  (3 Β/θμιας και 2 Α/θμιας). Τα μαθήματα  διεξήχθησαν στο European Schoolnet Academy- Future Classroom Lab.  Το σχολείο μας εκπροσωπήθηκε από τον Παπαδόπουλο Κωσταντίνο. Η πρωτοβουλία και η επιχειρηματικότητα μπορούν γενικά να οριστούν ως η ικανότητα ενός ατόμου να μετατρέπει ιδέες σε δράση η οποία παράγει αξία για κάποιον άλλο πέραν του εαυτού του. Το έργο φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια γέφυρα μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και της εργασίας, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση και προώθηση της ικανότητας του επιχειρείν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πλαίσιο EntreComp αγκαλιάζει διαφορετικούς τύπους του επιχειρείν, συμπεριλαμβανομένων του ενδο-επιχειρείν (intrapreneurship) καθώς και του κοινωνικού, του οικολογικού και του ψηφιακού επιχειρείν (social, green and digital entrepreneurship).