Ελληνική Ετικέτα Ποιότητας για το πρόγραμμα Joy in Education

Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “joy in education” βραβεύτηκε με Ελληνική Ετικέτα Ποιότητας από την εθνική υπηρεσία ETWINNING GREECE!!