Ετικέτα Σχολείου eTwinning

Με πολλή χαρά σας ανακοινώνουμε ότι οι επιτυχίες του σχολείου μας συνεχίζονται, αν και σε αντίξοες συνθήκες. Στο σχολείο μας απονεμήθηκε η ευρωπαϊκή ετικέτα e-twinning School 2020 – 2021 και αυτό είναι πραγματικά ένα μεγάλο επίτευγμα της ομάδας eTwinning εκπαιδευτικών που με την προσφορά και το έργο τους συνέβαλαν στη σημαντική αυτή διάκριση και φυσικά και των μαθητών/τριών τους.

Για να γίνει αυτό το σχολείο μας αναμετρήθηκε με πολλά άλλα ευρωπαϊκά σχολεία και κρίθηκε από την Εθνική Επιτροπή etwinning ότι πληροί τα κριτήρια για να του απονεμηθεί ο συγκεκριμένος τίτλος. Συγκεκριμένα, σε όλη την Ευρώπη 2139 σχολεία όλων των βαθμίδων βραβεύθηκαν και τιμήθηκαν με την Ετικέτα Σχολείου eTwinning μετά από μια διαδικασία δύο φάσεων. 88 σχολεία βραβεύθηκαν και τιμήθηκαν από την Ελλάδα, σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και το 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς είναι ανάμεσά τους!

Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των βραβευμένων σχολείων.

Η κατάκτηση του τίτλου «Σχολείο eTwinning» βασίζεται στην ιδέα ότι το σχολείο μας πραγματοποιεί μία ανοδική πορεία με στοιχεία που μπορούν να αξιολογηθούν αντικειμενικά. Δεν πρόκειται για διαγωνισμό, αλλά για την πρόοδο του σχολείου που μεταβαίνει από το ένα επίπεδο στο άλλο.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το σχολείο μας ανήκει στη λίστα των σχολείων που:

Αναγνωρίζονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ως πρότυπα για το eTwinning και διαμορφώνουν ένα δίκτυο ηγετικών σχολείων που εμπνέουν τη μελλοντική εξέλιξη της δράσης.

Χαίρουν υψηλής προβολής σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο και έχουν τη δυνατότητα να επιδεικνύουν την Ετικέτα eTwinning που απέσπασαν στο διαφημιστικό και ενημερωτικό τους υλικό.

Αναγνωρίζονται ως ηγέτες στην/στις:

Ψηφιακή πρακτική

Πρακτική ψηφιακής ασφάλειας

Καινοτόμες και δημιουργικές προσεγγίσεις της παιδαγωγικής

Προώθηση της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης του προσωπικού

Προώθηση πρακτικών συνεργατικής μάθησης με προσωπικό και μαθητές.

Η βράβευση αυτή αποτελεί μια ηθική ικανοποίηση για όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό και φυσικά για τη μαθητική κοινότητα, που πάντα στηρίζει και υλοποιεί με μεγάλη χαρά τα έργα etwinning.