Εθνική και Ευρωπαϊκή Διάκριση με το έργο etwinning pARTners

Το συνεργατικό έργο etwinning “pARTners” πραγματοποιήθηκε από την εκπαιδευτικό Αγγλικών Στέλλα Τζιαφέτα με την ΣΤ’ Τάξη και τα αντίστοιχα Δημοτικά σχολεία της Ρουμανίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κροατίας, Πολωνίας και Τουρκίας. Στόχος ήταν η έκφραση συναισθημάτων των μαθητών μέσα από την τέχνη και η δημιουργία μιας συλλογής  από αντίγραφα διάσημων καλλιτεχνών όλων των συνεργαζόμενων χωρών. Το έργο βραβεύτηκε με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας και μετέπειτα με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα.