Δ1 μάθημα των Αγγλικών “Endangered Species”

Τις εργασίες τις έκανε το Δ1 στο μάθημα των Αγγλικών. Χωρίστηκαν σε 4 ομάδες και το θέμα ήταν “Endangered Species”.