Αποτίμηση προγράμματος Erasmus+, ΚΑ1

11/09/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποτίμηση προγράμματος Erasmus+, ΚΑ1

 

Αγαπητοί γονείς και μαθητές του 13ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς,

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018,  εγκρίθηκε η πρόταση του σχολείου μας « Ποιοτική αναβάθμιση της σχολικής μας μονάδας μέσω της ψηφιοποίησης και της αναβάθμισης γλωσσικών δεξιοτήτων» προς το ΙΚΥ για να επιμορφώσει εκπαιδευτικούς της σχολικής μας μονάδας με σεμινάρια που διοργανώνονται σε όλη την Ευρώπη και χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. με το κοινοτικό πρόγραμμα Erasmus+.

Το πρώτο σεμινάριο που διοργανώθηκε τον Οκτώβριο 2017, στο Ταλίν της Εσθονίας, υπό την αιγίδα του Οργανισμού Euneos, με θέμα την Ψηφιοποίηση (“DigitalTurn”), παρακολούθησε η εκπαιδευτικός των Αγγλικών, Στέλλα Τζιαφέτα. Οι κυριότερες θεματικές που συνοψίζουν την εβδομαδιαία παρακολούθηση του σεμιναρίου και που αποκόμισε η εκπαιδευτικός είναι: η εκμάθηση ψηφιακών εργαλείων μέσα στην τάξη, η χρήση νέων τεχνολογιών όπως η ρομποτική, η παρακολούθηση μαθημάτων σε τάξεις όλων των βαθμίδων σε δημόσια σχολεία του Ταλίν και η εκπόνηση εργασίας – πρότασης για τη ψηφιοποίηση της σχολικής μας μονάδας. Ως απόρροια του προγράμματος, διοργανώθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο στο οποίο συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μας μονάδας αλλά και εκπαιδευτικοί των όμορων σχολείων της Καλαμαριάς καθώς και οι Σύμβουλοι Δασκάλων και Αγγλικών. Εκεί η εκπαιδευτικός παρουσίασε τις προαναφερθείσες θεματικές και έκανε τις προτάσεις της για την ψηφιοποίηση του σχολείου. Κάποιες από αυτές υιοθετήθηκαν στο σχολικό έτος 2017-18, όπως το μάθημα της Ρομποτικής που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο Ολοήμερο με τη χρήση του εξοπλισμού LEGOWeDo 2.0. και την εμπλοκή των εκπαιδευτικών και των μαθητών σε ένα έργο e-twinning.

Ο δεύτερος κύκλος σεμιναρίων αφορούσε στην αναβάθμιση των γλωσσικών δεξιοτήτων και συγκεκριμένα των Αγγλικών. Τρεις εκπαιδευτικοί της σχολικής μας μονάδας, και συγκεκριμένα ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, η Ελισάβετ Αναγνώστου και η Δήμητρα Ζορμπά, παρακολούθησαν τα μαθήματα ενίσχυσης της ξένης γλώσσας που διοργάνωσε ο Οργανισμός DOREA για μία εβδομάδα, τον Ιανουάριο του 2018 στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Οι εκπαιδευτικοί αναβάθμισαν τις υπάρχουσες γνώσεις των Αγγλικών τους και ένιωσαν πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση να εμπλακούν σε δράσεις της σχολικής μας σύμπραξης ΚΑ2 «Joy in Education» αλλά ακόμα και να διδάξουν τους μαθητές των ευρωπαϊκών σχολείων που συνεργαζόμαστε  στην ξένη γλώσσα.

Ο κύκλος των επιμορφωτικών σεμιναρίων έκλεισε με τη συμμετοχή της Διευθύντριας, Κυριακής Αρνίδου, στο σεμινάριο “BestPractices: Benchmarking” (Euneos)στο Ελσίνκι της Φιλανδίας και στο Ταλίν της Εσθονίας για μία εβδομάδα τον Απρίλιο του 2018. Τα μαθήματα περιελάμβαναν επισκέψεις σε δημόσια σχολεία των δύο χωρών, επιτόπιες παρακολουθήσεις μαθημάτων και ανάδειξη των Καλών Πρακτικών ενός πολύ καλά οργανωμένου εκπαιδευτικού συστήματος, που σέβεται την ελευθερία των μαθητών/τριών, τους δίνει δικαίωμα επιλογής, τους μαθαίνει πώς να μαθαίνουν και τoυς παροτρύνει να δρουν αυτόνομα μέσα  και έξω  από τη σχολική τάξη.

Με ένα Αναλυτικό Πρόγραμμα που βρίσκεται σε συνεχή αναμόρφωση, θέτοντας ως  νέους στόχους την αξιολόγηση(όχι μόνο από τους εκπαιδευτικούς προς τους μαθητές/τριες αλλά και από τους μαθητές/τριες μεταξύ τους), την ενεργή συμμετοχή στη μάθηση, τα ποικίλα περιβάλλοντα μάθησης,  τα οποία περιλαμβάνουν χρήση ηλεκτρονικών συσκευών(laptops, tablets και κινητά τηλέφωνα),  μάθηση στη φύση, στο μουσείο, στην εκδρομή, μάθηση μέσω συμμετοχής μαθητών σε ομάδες διαφορετικές ηλικιακά και ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως το μαγείρεμα το πλέξιμο κ.ά.

Βασική αρχή είναι η  καλλιέργεια ενός κλίματος εμπιστοσύνης στο σχολείο, ενώ κυρίαρχα είναι τα συνθήματα “Less is more”,(όσο λιγότερα τόσο καλύτερα),   και το «MAKE MISTAKES!- If you have not tried you can not say it doesnot work», (κάνε λάθη γιατί αν δεν προσπαθήσεις δε θα καταλάβεις ότι αυτό που έκανες δε λειτουργεί σωστά), καθώς μόνο έτσι μπορεί κάποιος να  βελτιώσει μία κατάσταση.

Έχοντας γνωρίσει Καλές Πρακτικές από τις χώρες που επιμορφωθήκαμε, θα προσπαθήσουμε να εισάγουμε σταδιακά κάποιες αλλαγές, όπως χρήση νέων ψηφιακών μέσων (beebots,wedo2), βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης στη εκπαιδευτική κοινότητα και  μάθηση σε ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.