Απολογισμός Ευρωπαϊκού έργου ERASMUS+ “Joy in education”

JOY IN EDUCATION (2016-2019)

Αγαπητοί γονείς,

με τη λήξη του τριετούς ευρωπαίκού προγράμματος του σχολείου μας “Joy in Education”, θα θέλαμε τη γνώμη σας για την εμπλοκή του σχολείου σε τέτοιου είδους προγράμματα και για την χρησιμότητά του στη μαθητική κοινότητα. Να υπενθυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανήκει στην ομάδα προγραμμάτων του Erasmus+ KA2, άρχισε τον Σεπτέμβριο 2016 και τελειώνει τον Ιούνιο 2019 και περιλαμβάνει τις κοινές δράσεις (projects) μεταξύ έξι (6) ευρωπαϊκών χωρών (Ελλάδα, Ολλανδία, Ιταλία, Σκωτία, Βουλγαρία και Πολωνία) καθώς και τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών στα αντίστοιχα σχολεία με σκοπό την γνωριμία του εκπαιδευτικού συστήματος των εκάστοτε χωρών και τη γνωριμία/ διδασκαλία των μαθητών στα αγγλικά από τους αντίστοιχους ευρωπαίους εκπαιδευτικούς.

Συνοψίζοντας τις δράσεις, υπενθυμίζουμε ότι την τριετία 2016-2019 στα πλαίσια του προγράμματος έγιναν τα εξής:

-Διαγωνισμός για τη δημιουργία “Logo” με το λογότυπο Joy in Education και νίκη της ελληνικής συμμετοχής

-Κοινές εργασίες (projects) στα μαθήματα της Ιστορίας, των Αγγλικών, της Φυσικής Αγωγής, της Μουσικής, των Μαθηματικών, ΤΠΕ και Εικαστικά.
Θεατρικές και μουσικοχορευτικές παραστάσεις με στοιχεία της ελληνικής παράδοσης και της ελληνικής ιστορίας
-Δημιουργία της εφημερίδας “Bla Bla” σε αγγλική έκδοση με σκοπό την ανταλλαγή νέων της σχολικής ζωής και των έξι χωρών.
-Επιτόπιες παρακολουθήσεις μαθημάτων εκπαιδευτικών όλων των χωρών αλλά και διδασκαλία στα αγγλικά από όλους τους εκπαιδευτικούς των ξένων χωρών.
-Εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων (boomwhackers) και νέων καλών πρακτικών.
-Δημιουργία αίθουσας “ανοιχτής μάθησης” με προτζέκτορα, καναπέδες και “γωνιές χαλάρωσης”.
-Ενίσχυση των ψηφιακών μέσω διδασκαλίας με την αγορά Beebots, BBCmicrobits και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
-Αλληλογραφία μεταξύ μαθητών με σκοπό την επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα.
-Ανταλλαγή πληροφοριών για σημαντικά ιστορικά πρόσωπα της κάθε χώρας και δημιουργία μίας ιστορίας κόμικ με όλους τους ήρωες των χωρών.
-Έκθεση αναμνηστικών από τις χώρες που επισκεφθήκαμε και δωρεές βιβλίων στη βιβλιοθήκη μας με λογοτεχνικό και πολιτισμικό περιεχόμενο των συνεργαζόμενων χωρών
-Υλικοτεχνικός Εξοπλισμός της βιβλιοθήκης μας
-Εφαρμογή της μεθόδου CLIL στο μάθημα των Αγγλικών
-Εκτέλεση συνταγών από τους μαθητές με παραδοσιακά εδέσματα από διάφορες χώρες.
-Δημιουργία ψηφιδωτών αντιγράφων έργων ιστορικής αξίας
-Οργάνωση και υποδοχή των ξένων αποστολών στο σχολείο μας τον Νοέμβριο 2018 με δημιουργία ομάδας μαθητών για ξενάγηση των εκπαιδευτικών των ξένων χωρών στους χώρους του σχολείου μας.
-Δημιουργία/ άνοιγμα έργου etwinning στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι δράσεις μας και έχουν εγγραφεί και μαθητές προκειμένου να ακολουθούν την πορεία του έργου και να εκφράζουν την άποψή τους στη διαδικτυακή πλατφόρμα.

-Δημοσιεύσεις των δράσεων σε εκπαιδευτικές ιστοσελίδες, στον τοπικό τύπο “Πολίτης” και σε διεθνή μέσα μέσω των εταίρων μας και του ΙΚΥ.