1821-2021-200 χρόνια Ελληνική Επανάσταση

Κατασκευή Ελληνικής σημαίας για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση από το Γ2.