Εργασίες μαθητών στα εικαστικά Ε1,Ε2 2014-15

Τεχνική του πουαντιγισμού,θερμά-ψυχρά χρώματα(ε1)

Μελετώντας τον Vassily Kandinsky,θερμά-ψυχρά χρώματα(ε2)

Copyright © 2020 13ο ΔΣ Καλαμαριάς Κατασκευή  Μενεξόπουλος Τριαντάφυλλος