Δ1 μάθημα των Αγγλικών. ” Endangered Species”.

Τις εργασίες τις έκανε το Δ1 στο μάθημα των Αγγλικών. Χωρίστηκαν σε 4 ομάδες και το θέμα ήταν " Endangered Species".

Copyright © 2021 13ο ΔΣ Καλαμαριάς Κατασκευή  Μενεξόπουλος Τριαντάφυλλος