Σχολείο πληροφορικής και για τους γονείς

Γιατί τα παιδιά μας γνωρίζουν ίσως περισσότερα αλλά καθήκον μας είναι να γνωρίζουμε κι εμείς για να τα καθοδηγούμε σε κάθε πιθανό κίνδυνο…Συμβουλές ασφαλείας πληροφορικής και για τους γονείς

Copyright © 2020 13ο ΔΣ Καλαμαριάς Κατασκευή  Μενεξόπουλος Τριαντάφυλλος