Τσάντα στο σχολείο

Αγαπητοί  γονείς  και  κηδεμόνες ,

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε ότι σε συνεχίζεται και φέτος η εκπαιδευτική δράση «Η τσάντα στο σχολείο».

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι να συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση της σχέσης των μαθητών και των μαθητριών με το σχολείο, εντάσσοντας οργανικά τη διαδικασία της εμπέδωσης των γνώσεων μέσα στο ίδιο το σχολικό περιβάλλον. Η συγκεκριμένη δράση δύναται να συμβάλει σε μια γενικότερη επανεκτίμηση της σημασίας και του ρόλου των εργασιών στο σπίτι σε σχέση με τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών και των μαθητριών, οδηγώντας σε εξισορρόπηση ανάμεσα στις εργασίες που υλοποιούνται στο σχολείο και στις κατ’ οίκον εργασίες.

Με τη συγκεκριμένη δράση καθιερώνεται η παραμονή της σχολικής τσάντας των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου για τουλάχιστον δυο (2) Σαββατοκύριακα το μήνα στο σχολείο. H τσάντα των μαθητών/τριών παραμένει στο σχολείο την Παρασκευή, πριν από το Σαββατοκύριακο που έχει αποφασιστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, έως την Δευτέρα και θα υλοποιηθεί έως την λήξη του διδακτικού έτους 2019-20.

Μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, θα κρατείται  η τσάντα στο σχολείο στις παρακάτω ημερομηνίες:

20-09-2019, 27-09-2019
11-10-2019, 18-10-2019
8-11-2019, 22-11-2019
06-12-2019, 13-12-2019
17-01-2020, 24-01-2020
07-02-2020, 21-02-2020
06-03-2020, 20-03-2020
03-04-2020, 10-04-2020
08-05-2020, 22-05-2020
05-06-2020

Ευχαριστούμε για την εκ των προτέρων συνεργασία σας

Η  Διευθύντρια και οι Εκπαιδευτικοί  του Σχολείου

Copyright © 2020 13ο ΔΣ Καλαμαριάς Κατασκευή  Μενεξόπουλος Τριαντάφυλλος